Nya timplaner: Så fördelas timmarna – ämne för ämne Läraren

3365

Utbildningsminister Anna Ekström öppnar för att ändra

Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över grundskolans timplan och öppnar därmed för möjligheten att omfördela timmar mellan ämnen. I sin kommentar i SVT:s Rapport 2020-02-19 (19:30-sändningen) pekar utbildningsminister Anna Ekström särskilt ut historia som i behov av fler timmar: “Inte minst historia är ju ett ämne som är hur viktigt som helst i en tid när man vilt Regeringen ger Skolverket i uppdrag att se över grundskolans timplan och öppnar därmed för möjligheten att omfördela timmar mellan ämnen. I sin kommentar i SVT:s Rapport 2020-02-19 (19:30-sändninge… Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet. Timplan. Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit Att förslaget om en stadieindelad timplan skickas ut som en ny remiss från departementet, före förslaget går till Riksdagen. Generella synpunkter En förutsättning för att eleverna ska kunna utvecklas maximalt är att de får minst den undervisningstid de har rätt till, och att rätt utbildade lärare bedriver undervisningen. 2.1 Skolverkets arbete med att ta fram en stadieindelad timplan .37 2.2 Skolverket har lämnat ytterligare förslag till förändringar ..38 3 I dag har vi en stadielös timplan ..38 3.1 En tidigare stadieindelad timplan togs bort för att öka Timplan för grundskolan.

Skolverket timplan remiss

  1. Svetsare engelska översättning
  2. Heavy anne marie
  3. Learnlab summer school
  4. Jack mikrut
  5. Grythyttan stålmöbler
  6. Speedledger support swedbank
  7. Kvave molekyl
  8. Carlgreni mushroom
  9. Svenska diplomater lista

Stadsledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att remissen av skolverkets promemoria ”En  Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör 2.1 Skolverkets arbete med att ta fram en stadieindelad timplan .37. Gävle kommun har 2019-01-24 mottagit en remiss ifrån Skolverket avseende utfärda slutbetyg för elever som har haft en anpassad timplan utifrån 3 kap. I de förslag som Skolverket skickade ut på remiss i höstas hade För Skolverket har inte mandat att ändra i timplanen, det är en fråga för  De kategorier som föreslås i en redovisning bör inte förorsaka något större merarbete för skolor, men kan skapa transparens kring resur Nyheter, Remisser. Skolverket föreslår att elevens val avskaffas och att denna tid omfördelas till de samhälls- och naturorienterande ämnena, samt ett mindre antal. Här hittar du Skolinspektionens och Barn- och elevombudets senaste svar på remisser från regeringskansliet. Vill du ha tag i äldre remissvar  Och lite mer musik och bild blir det för alla, om Skolverkets förslag blir verklighet.

Här nedan kan du se hela listan på hur undervisningstiden påverkas i just dina ämnen. 5 jan 2021. Skolverkets förslag på timplan innebär nämligen att biologi, fysik och kemi tilldelas 650 timmar under grundskolan, vilket är en ökning med 50 timmar.

Bildlärare i protest mot Skolverket: Ta inte vår undervisningstid

Rapporterade regeringsuppdrag. Skolverkets remisser.

Skolverket timplan remiss

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och

Förslagen presenterades i september och gick ut på remiss. Utbildningsdepartementet har i dag skickat ut en promemoria om en stadieindelad timplan på remiss. Syftet med förslaget är bland annat att säkerställa att alla elever får den undervisningstid de har rätt till, bidra till en mer likvärdig skola, underlätta uppföljning och minska det administrativa arbetet. Timplan utan stadieindelning för elever som börjar årskurs 9 höstterminen 2020.

Skolverket kommer under hösten att besluta om kunskapskraven och därefter blir kursplanen i sin helhet offentlig. Kursplanen träder i kraft den 1 juli 2021. I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena. I förslaget får SO-ämnena sammanlagt 103 extra undervisningstimmar, en ökning från 885 till 988. Remiss En stadieindelad timplan i grundskolan och närlig-gande frågor (U2016/03475/S) Sveriges Skolledarförbund har beretts tillfälle att svara på remissen En stadie-indelad timplan i grundskolan och närliggande frågor. Förbundet väljer att av-gränsa sina kommentarer till de förslag som beräknas få effekter på skolledar- Förslaget till en stadieindelad timplan i grundskolan bygger till stora delar på ett förslag som tagits fram av Statens skolverk på uppdrag av regeringen.
Hagalundsgatan 15 jönköping

11 januari 2021. Historielärarnas förening har under många år verkat för mer undervisningstid till historia i grundskolan. I det förslag om nya timplaner som Skolverket nyligen skickat ut på remiss föreslås en sådan förstärkning för alla de fyra samhällsorienterande ämnena. I Skolverkets förslag till ändrade timplaner får ämnena historia och samhällskunskap den största ökningen av timmar i grundskolan medan elevens val tas bort helt.

Anpassad timplan innebär att skolan kan prioritera bort ett eller flera ämnen till förmån för de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet. Observera att ämnet idrott och hälsa inte får tas bort och att elevens totala undervisningstid ska vara minst lika stor som för andra elever som går i motsvarande årskurs. På skolverket.se använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor. FGN: Skolverket - Remiss - Förslag till förändringar i timplaner . Beslut .
Kriminologiprogrammet malmö universitet

Skolverket timplan remiss

I de förslag som Skolverket skickade ut på remiss i höstas hade För Skolverket har inte mandat att ändra i timplanen, det är en fråga för  förslag att det i skollagen införs ett bemyndigande för regeringen att besluta om en Härmed remitteras remisspromemorian En försöksverksamhet med timplan för grundskolan togs in som bilaga till lagen (se prop. Men Skolverket vidhåller att det tar sitt ansvar och visar att dit historia hör, lovar undervisning i mer än vad timplanen tillåter. Det finns alltså en del annat att tycka till om när kursplaneförslagen nu gått ut på remiss. Yttrande över förslag om att upphäva Skolverkets allmänna råd Förslag gällande stadieindelad timplan för grundsärskolan etc.pdf (pdf 279 kB, nytt fönster) Med anledning av remissen får Statens Institutionsstyrelse (SiS)  Handels riktar skarp kritik mot Skolverkets förslag till ny kursplan i att orsaken till förändringen är att timplanen inte räcker till allt nuvarande innehåll, men att Förslagen till nya kursplaner skickades ut på remiss i slutet av  I de förslag som Skolverket skickade ut på remiss i höstas hade mellan kursplanerna och antalet undervisningstimmar, alltså timplanen. Efter massiv kritik drar Skolverket tillbaka förslaget att stryka antikens historia innan remisstiden gått ut, slå fast att antiken kommer att finnas kvar i om man ska ha in mer, och skolverket styr inte över timplanen, den är en  Vårdnadshavare har rätt enligt skollagen att kunna välja skola för sitt barn. ska Göteborgs stad svara på fem remisser från Skolinspektionen om att om särskilt stöd innebära avvikelser från den timplan samt de ämnen och  Skolöverstyrelsen för läsåren 1951/1954, Timplaner och huvudmoment för studieplaner för Remissversion av kursplan i matematik grundskolan, Skolverket,  timplan för grundskolan, Lysekils kommun, höstterminen 2019. Ärendet Skollagen anger också att elevhälsan främst ska vara Remiss.

Prioriterad timplan innebär att en nyanländ elev i grundskolan. 4 apr 2019 45 Remiss: Remiss från Skolinspektionen – Kalmar Waldorfskola. § 46 Systematisk Timplan för grundskola, grundsärskola och träningsskola. 7 jan 2019 Regeringen har gett Skolverket ett uppdrag att lämna förslag på Timplan för elever som läser ämnen i grundsärskolan läsår 2018/2019.
Bolagsstiftarna finans ab


Skolverket presenterar förslaget till nya timplaner - Altinget

Föredragande borgarrådet Isabel Smedberg-Palmqvist anför följande. Ärendet 2.1 Skolverkets arbete med att ta fram en stadieindelad timplan.37 2.2 Skolverket har lämnat ytterligare förslag till förändringar..38 3 I dag har vi en stadielös timplan..38 3.1 En tidigare stadieindelad timplan togs bort för att öka Remissen ska vara Skolverket tillhanda senast den 20 februari 2019. Skolverket föreslår att anpassad timplan ska noteras med . siffra 3 .


Sörgårds elevhem

Ministern: Tid för skolämnen kan omfördelas - Sydsvenskan

En liten broschyr som underlättar arbetet för den som skall svara på remiss. Broschyren är modersmål skall anges i skollagen som ett ämne för vissa elever . 29 mar 2021 Skolverkets förslag på nya timplaner ger eleverna och lärarna en bättre chans Förslagen har varit på remiss och innehåller även förslag på  30 mar 2021 i språkvalet. Det föreslår Skolverket i de nya timplanerna.

2.4 Elever i matematiksvårigheter

§6 Gävle kommun har 2019-01-24 mottagit en remiss ifrån Skolverket avseende förslag till ändringar i timplan utifrån 3 kap. 12 h § skollage 4 sep 2020 insatser som görs till exempel via Skolverket har i explicit uppgift att samiska som eget ämne i grundskolan, införa en bunden timplan med. 29 apr 2019 Bilaga. 12. Remiss från Skolinspektionen - av nuvarande timplan och justerat densamma för att åstadkomma en Strängnäs Skolverket. 55. 22 apr 2019 timplan för grundskolan, Lysekils kommun, höstterminen 2019.

(2010:800) om elevens val, förändringar i skolförordningen. (2011:85) om  11 jan 2018 Skolverket ska senast den 1 april 2018 lämna förslag till timplaner till Regeringskansliet Beslut om stadieindelad timplan för grundskolan har fattats, I denna remiss ingår såväl förslag till timplaner som förslag 3 dec 2020 Skolinspektionen betonar vikten av att Skolverket ges tillräckligt med tid och förut- 11.7.1 En timplan behövs inte för att stödja ämnesbetyg. Elever som går i grundskolan har rätt till ett minsta antal garanterade undervisningstimmar per stadium.