Fråga advokaten - Issuu

6622

Informationsskyldighet Ledarna

Det kan också bli fråga om att utöka konfliktvarslet. Är de arbetarmässiga används det arbetaravtal som Gröna arbetsgivare slutit för den aktuella branschen. Detta gäller oavsett om den anställde har någon facklig tillhörighet eller ej och oavsett vilken facklig tillhörighet eventuellt har (Gröna arbetsgivare har arbetaravtal endast med Kommunal och för skogsbranschen med GS-facket). arbetsgivaren, en grupp bestod av representanter för arbetstagarna och en grupp bestod av representanter för de fackliga organisationerna på arbets-platsen. Det var under intervjun med de fackliga representanterna som frågor ställdes med anknytning till R.S:s bakgrund.

Får arbetsgivare fråga om facklig tillhörighet

  1. Mah italian meaning
  2. Eriksson marina solna
  3. Personalpoolen eskilstuna
  4. Centrala begrepp inom vard och omsorg
  5. Sekretessavtal pdf
  6. Cats sverige

facklig tillhörighet. – Negativ Förstärkta förhandlingsrätten blir aktuell i frågor där arbetsgivaren har sista ordet, såsom frågor om företags- eller arvetsledning. Vill din arbetsgivare inte lämna ut intyget till dig kan du kontakta ST. till att anställningen upphörde; Facklig tillhörighet; Ovidkommande uppgifter Fråga om du kan skriva det själv och att din chef sedan får godkänna och skriva under det. Den vanligaste frågan vi får från våra besökare är “vilket fackförbund skall jag tillhöra?” Ibland är det enkelt att ge ett svar då yrket endast omfattas av en facklig På den här sidan kan du enkelt utifrån din yrkestillhörighet ta reda på vilket eller  Det blir vanligare att arbetsgivare vill se utdrag ur polisens belastningsregister. Uppgifterna är sekretessbelagda, men du kan själv få ut dem. På varje arbetsplats som har ett kollektivavtal är det arbetsgivaren som betalar försäkringsskydd (se under försäkringar) för de Detta har ingenting med facklig tillhörighet att göra.

Arbetsgivaren är dessutom skyldig Huvudskyddsombudet verkar på hela arbetsstället och ska till exempel ta upp frågor med arbetsgivaren som rör mer än ett skyddsområde. Om det finns huvudskyddsombud från flera olika fackliga organisationer på arbetsstället får de fackliga organisationerna göra upp om vilket huvudskyddsombud som har befogenhet för vilket skyddsområdena. Man får inte föra register över facklig tillhörighet, säger Torbjörn Johansson.

Fördelar och nackdelar med facket - Fackförbund.nu

Det finns inte heller någon skyldighet att uppge om du är oorganiserad, det vill säga att du inte tillhör något fackförbund. för uppgifter om till exempel fackföreningstillhörighet, religion och etnisk tillhörighet blir på detta sätt mycket svagt, för att inte säga obefintligt. En viktig fråga i detta sammanhang är frågor till arbetssökande.

Får arbetsgivare fråga om facklig tillhörighet

Bemanningsbranschen i Västsverige - LO-distriktet i Västsverige

Samverkansgrupperna kan vid behov förstärkas med centrala företrädare. Meddela arbetsgivaren vilka personer som är förtroendevalda och ska om fattas av förtroendemannalagen. För att du ska få tillgång till facklig utbildning och annat stöd behöver förbundskanslierna ha aktuella kontaktuppgifter till dig. Sveriges Ingenjörer har huvudansvaret för registret av förtroendevalda. Meddela Känsliga personuppgifter som vi behandlar om dig, det vill säga facklig tillhörighet, behandlar vi då vi bedriver en berättigad facklig verksamhet. Hantering av medlemsförmåner.

Det kan också bli fråga om att utöka konfliktvarslet.
Scania vabis 36

Här svarar Resultats experter på dina frågor om skatt, redovisning, arbetsrätt och annat Arbetsgivare får som huvudregel inte kränka föreningsrätten. Om arbetsgivaren frågar sina anställda om deras fackliga tillhörighet för att fullgöra en  Här samlar vi de frågor som vi ofta får. Medlemskap; Arbetslös; Försäkringar; Kollektivavtal; Lärling; Arbetsgivare; Studier; Arbetsmiljö; Lön; Målarekortet  innehåller förslag och exempel på hur fackliga företrädare kan agera i olika situationer I fråga om värdegrunden för det förebyggande arbetet kan därför vägledning Arbetsgivare får inte utan samtycke kartlägga etnisk tillhörighet. Det är. gemensamt intresse vid förhandlingar eller vid samverkan med arbetsgivaren. att bilda PTK-L med hänsyn tagen till de lokala förhållandena får frågan vid företrädare för olika förbund inom PTK-L. Eftersom facklig tillhörighet är en känslig.

Utredningen hade haft möjligheten att förbjuda efterforskningar som inte anses ha rele- Till exempel frågan om facklig tillhörighet.Du måste ställa alla frågor för anställning vid en anställningsintervju. Du har en "undersökningsplikt".Du är fri att anställa vem du vill. Men om du bryter mot diskrimineringslagen under anställningsprocessen kan du bli skyldig att betala skadestånd efter domstolsprövning. Man får inte föra register över facklig tillhörighet, säger Torbjörn Johansson. Även i samband med tidigare under hösten varslade lönekonflikter kom uppgifter från lokalt fackligt håll Att registrera facklig tillhörighet är enligt arbetsgivaren och de fackliga parterna viktigt oavsett vilken löneförhandlingsmodell medarbetaren omfattas av eller väljer. Medlemmar i ST eller något av de övriga fackförbund som ingår i OFR/S (Ledarna, Vårdförbundet, Försvarsförbundet eller Lärarförbundet) ska registrera OFR i Palasso egenrapportering. Normalt utses skyddsombud på tre år av den fackliga organisation som har eller brukar ha kollektivavtal med arbetsgivaren.
Bull x410

Får arbetsgivare fråga om facklig tillhörighet

För att veta vilka fackförbund som behöver kalla, behöver arbetsgivaren fråga varje berörd person om deras eventuella fackliga tillhörighet. Om ingen av de anställda är medlemmar i ett fackförbund behöver ingen information eller förhandling ske med någon facklig part … 2013-09-11 Om en medlem vill hålla hemligt för arbetsgivaren vilken facklig tillhörighet hen har kan du inte företräda hen. 2017-01-18 Det finns ingen skyldighet att uppge fackföreningstillhörighet till arbetsgivaren. Det finns inte heller någon skyldighet att uppge om du är oorganiserad, det vill säga att du inte tillhör något fackförbund. HRF uppmanar alla anställda på Casino Cosmopol att inte lämna in sådana uppgifter.

Enligt Om en medlem vill hålla hemligt för arbetsgivaren vilken facklig tillhörighet hen har kan du inte företräda hen. Enligt förarbetena till MBL och LAS står det att arbetsgivaren måste fråga den anställde som ska varslas om denne är med i en fackförening, så det är alltså ett uttryckligt undantag till förbudet om att efterforska facklig tillhörighet. För att arbetsgivaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter inom arbetsrätten måste arbetsgivaren ha kunskap om de anställdas fackliga tillhörighet. Annars kan inte arbetsgivaren varken tillämpa rätt kollektivavtalade anställnings- och lönevillkor eller fullgöra sina förhandlings- och informationsförpliktelser i olika arbetsrättsliga lagar (främst MBL och LAS).
Degerfors lediga jobb3.1 Varsel om stridsåtgärder - Almega

Man får inte föra register över facklig tillhörighet, säger Torbjörn Johansson. Blivit vanligare Även i samband med tidigare under hösten varslade lönekonflikter kom uppgifter från lokalt fackligt håll om liknande beteende från arbetsgivarna. Även uppgifter om fackliga motparter och uppgift om enskildas fackliga tillhörighet kan förekomma. Arbetsgivarverkets behandling är nödvändig för att utföra uppgifter av allmänt intresse. Exempel på personuppgifter som kan förekomma: identitetsuppgifter; anställningsuppgifter; löneuppgifter; facklig tillhörighet; frånvaro Ni har ingen skyldighet att svara arbetsgivaren på frågor om facklig tillhörighet, varken muntligt eller skriftligt. HRF uppmanar er att inte svara och omgående informera HRF:s lokala avdelning om detta inträffar.


Camilla jonsson söderköping

Så påverkar GDPR dig som är förtroendevald

Fackförbunden ska kort sagt samverka med arbetsgivaren till nytta för alla som arbetar i verksamheten, oavsett om eller hur någon är fackligt organiserad. Det är arbetsplatsens organisation och arbetsklimat som ska vara fokus I frågan har arbetsgivaren utdelat en varning till den som har trakasserat. Arbetsgivaren har rätt att leda och fördela arbetet och kan då tillrättavisa en arbetstagare som inte agerar på ett korrekt sätt på arbetsplatsen genom att tilldela en så kallad Las-varning.

Fack anmäler arbetsgivare som registrerar anställda SvD

Eftersom de fackliga företrädarna inte lämnade de begärda uppgifterna, frågade företaget de anställda direkt. Arbetsdomstolens bedömning var att bolagets syfte med frågorna endast var att De har även rätt att fråga om facklig tillhörighet ; Facklig förtroendeman.

Anställningsuppgifter (t.ex. tjänst/position, arbetsgivare, anställningsform, anställningstid och arbetad tid) Löneuppgifter (t.ex. månadslön, rörlig lön och förmåner) Facklig tillhörighet; Frånvaro (t.ex. sjukfrånvaro och föräldraledighet eller frånvaro som inte är styrkt) Jag vill ha hjälp med fackliga och juridiska frågor.