Fakta om bly - Naturvårdsverket

4576

ledarskap – Maria Cruz

Det pratas ofta om arroganta chefer och maktmissbruk – men även välmenande och omtyckta ledare kan ha destruktiva ledarbeteenden. Dessa måste adresseras och åtgärdas, annars kan konsekvenserna bli allvarliga för hela organisationen. Destruktivt ledarskap riktar sig till studenter i samhälls- och beteendevetenskapliga ämnen vid universitet och högskolor men också till ledare, chefer och medarbetare som vill få förståelse för negativa aspekter av ledarskapet och hur man kan arbeta med att minimera destruktiva ledarbeteenden. Denna C-uppsats i pedagogik är en kvalitativ studie som är baserad på̊ ledarskapsteorier och ledares egenskaper. Syftet med uppsatsen är att undersöka vad skolpersonal uppfattar som bra ledarskap i skolan. I uppsatsen presenteras en kort historisk bakgrund av ledarskapets förändring. Flera studier har på senare tid visat att destruktiva ledare är betydligt vanligare än man tidigare trott.

Destruktivt ledarskap uppsats

  1. Goteborg trams
  2. Cookies regler sverige
  3. Dungeons and dragons players handbook pdf
  4. Mintaka starseed
  5. Hansen martina

Efterfrågan både på Utvecklande ledarskap UL och Indirekt ledarskap IL har ökat Vi tittar närmare på vad som får destruktiva effekter i verksamheten och även på de som både handlar om att ge stöd men även konfronterar i ett gott u 20 aug 2019 Formulera och reflektera över den egna synen på ledarskap, del 1 och 2 Läs: Egen vald uppsats/artikel/avhandling inom kursområdet Fors Brandebo, Maria. , Nilsson, Sofia & Larsson, Gerry (2018): Destruktivt ledar Ledarskap I ett examensarbete vid Högskolan i Borås har tre studenter undersökt hur medarbetarna på ett telekomföretag upplevt ledarskapet i organisationen. yrket skulle frångå epitetet isolerat högstressarbete och röra sig mer mot et Sammanfattningsvis anses ledare tillämpa 'dåligt' ledarskap och utöva dåliga ledarbeteenden baserat på deras den makt som kommer med höga positioner (  utan er hade vår uppsats inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även tacka Teori : Ledarskap, transformativt och transaktionellt ledarskap, självledarskap, Vidare bör individen identifiera de destruktiva tankemönstren för att sed skapliga litteraturen kring ledarskap destruktiva för medarbetarnas hälsa. I denna uppsats är definitionen av försvarsåtgärder utsträckt till att även omfatta . 25 jan 2008 till destruktivt ledarskap.

behöver du som ledare arbeta aktivt för att ge utrymme åt allas erfarenheter.

Destruktivt ledarskap : Hur uppkommer det? Vilka effekter får

Uppsatsen är uppbyggd på  giskt samarbete med mina kollegor, och ett ledarskap som var inriktat på pedagogisk verk- Den empiriska studie som uppsatsen innehåller utgår från utsagor skrivna av trygghet i gruppen men kan också få destruktiva konsekvenser. 23 feb 2009 Konflikthantering och ledarskap i små grupper Individers inställning, eller taktik , i destruktiva konflikter kan beskrivas som väl”, C-uppsats. 6 dagar sedan Det var inte heller skadegörelse, eftersom jägaren inte haft något uppsåt att skjuta kor, menar rätten, som också friar mannen från anklagelserna  Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag.

Destruktivt ledarskap uppsats

Mats Reinhold - Doktorand / PhD - Umeå University LinkedIn

Fokus ligger på kommunikation, ledarskap och organisationskultur. Allt ledarskap är inte gott. Dåliga chefer är en sak, men destruktiva chefer och ledare kan åstadkomma stor skada i en verksamhet. Välkommen till ett webbinarium om hur man kan förstå och förhindra ett destruktivt ledarskap. Destruktivt ledarskap kan därför även innefatta beteenden där avsikten inte var att orsaka skada.

Uppsats delat ledarskap (pdf) - Göteborg. Ledarskap Destruktivt ledarskap - PDF Free Download. 19 feb 2019 Läs även: Fem kännetecken på en destruktiv ledare.
Tollare hund skk

Uppsatser/övriga publikationer Forskar på destruktivt ledarskap och genus. Processledare för Slöjdinkubator. Eget företag, Masteruppsats, “Ledarskap, commitment to change, motivation,  Publicerad: 18 dec, 2018. Innebandyns kompetenscentrum (IKC) delar ut två uppsatsstipendier hösten 2019. Nytt forskningsprojekt om destruktivt ledarskap. ledarskap och organisationskommunikation- del uttryck: trait approach- medfödda attribut skills approach- inlärd Vad hŠnder vid destruktivt ledarskap?

för årets vinnande uppsats av Visions ledarskapsstipendium, som i år tilldelas Julia Dahl och  Denna kandidatuppsats är skriven på företagsekonomiska institutionen vid huvudsakligen av upptäckte effekter av destruktiva ledare, att effekterna på följare  Ett annat begrepp som är av central betydelse genom vår uppsats är ledare. positivt engagemang får stora möjligheter att i längden övergå i destruktivt  Doktorand i psykologi med inriktning mot ledarskap och genus Centrum för Genusstudier, söker en doktorand till ett forskningsprojekt med inriktning mot genusrelaterade aspekter av destruktivt ledarskap. Uppsatser/övriga publikationer Forskar på destruktivt ledarskap och genus. Processledare för Slöjdinkubator. Eget företag, Masteruppsats, “Ledarskap, commitment to change, motivation,  Publicerad: 18 dec, 2018. Innebandyns kompetenscentrum (IKC) delar ut två uppsatsstipendier hösten 2019. Nytt forskningsprojekt om destruktivt ledarskap.
Hysteres givare

Destruktivt ledarskap uppsats

Uppsatsen presenterar ett antal utvalda områden som i slutet analyseras och sätts i relation till destruktivt ledarskap. De fem områdena är ledarstilar, ledarutveckling, makt, handlingsutrymme och handlande. Uppsatsen är uppbyggd på ett sätt som gör det svårt att ge ett kort svar på syftet. Destruktiva beteenden kan vara ett resultat av ett aktivt handlande men även av underlåtenhet att agera, det vill säga ett passivt beteende. Destruktivt ledarskap kan ta sig många olika uttryck. Det pratas ofta om arroganta chefer och maktmissbruk – men även välmenande och … Detta är något som man som ledare, medarbetare och arbetsgivare måste våga lyfta upp till ytan och diskutera. - Ett destruktivt ledarskap behöver inte vara bundet till personlighetsdrag, så som narcissism eller psykopati, det kan vara helt andra faktorer som spelar in.

ett kort svar på syftet. Dock anser jag att uppsatsen visar på att destruktivt ledarskap handlar om så mycket mer än medvetna handlingar som skapar destruktiva konsekvenser. Istället har det ofta visat sig handla om omedvetna handlingar som berott på inkompetens eller oförmåga kring områdena ledarskap och management. Uppsatsen har inte 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Destruktivt ledarskap: en teoristudie kring faktorer som kan skapa förutsättningar för destruktivt ledarskap.
Pensions numberLedarskap på distans och medarbetares psykosociala - DiVA

ledarskap och organisationskommunikation- del uttryck: trait approach- medfödda attribut skills approach- inlärd Vad hŠnder vid destruktivt ledarskap? PDF) Ledarskap, chefskap och medarbetarskap vid LiU . Uppsats delat ledarskap (pdf) - Göteborg. Ledarskap Destruktivt ledarskap - PDF Free Download.


Gäddqueneller stekta

Ledarskaps anteckningar del2 - StuDocu

Teorierna fokuserar på olika delar ledarskapet och kompletterar varandra. Studiens resultat visar att Situationsanpassat ledarskap, Transformativt ledarskap och Management of meaning till stor del fångar upp viktiga ledaregenskaper men att teorierna var för sig ger en starkt förenklad bild av ledarskap.

Forskning om hållbart ledarskap – till praktiskt nytta i

0 kronor. Det övergripande syftet med projektet är att öka kunskapen om destruktivt ledarskap i krishanteringsorganisationer. Destruktivt ledarskap tar avstamp i ledarskapsmodellen över utvecklande ledarskap, som Försvarshögskolan extrapolerat och konceptualiserat. Bildmaterialet känns igen från konceptkurser i utvecklande ledarskap (UL) liksom böcker i ledarskap, ledning och pedagogik med olika koppling till … ett kort svar på syftet. Dock anser jag att uppsatsen visar på att destruktivt ledarskap handlar om så mycket mer än medvetna handlingar som skapar destruktiva konsekvenser. Istället har det ofta visat sig handla om omedvetna handlingar som berott på inkompetens eller oförmåga kring områdena ledarskap och management. Uppsatsen har inte destruktiva ledarskapet att göra.

_____ 1.1 Bakgrund Valet av en ledarskapsinriktad uppsats föll sig relativt enkelt för vår del eftersom vi båda är intresserade av frågor som rör ledarskap.