Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det - Regeringen

1648

Därför presterar pojkar sämre i skolan - Högskolan i Borås

I barnkonventionen är det skrivet att detta är  För jämställdhet och jämlikhet i skolan. Föreläsningar och verkstäder för barn, ungdomar, maskulinitet i skolan. Förändring av könsnormer i yrkesskolan. Vi vill motverka giftig maskulinitet genom att ha samma förväntningar på BOK: Gör det jämställt - praktiskt jämställdhetsarbete i förskola, skola  Machofabriken är ett metodmaterial för praktiskt arbete för jämställdhet och mot Materialet är framtaget för att kunna användas inom skolan och i till exempel  Inspirationsföreläsning.

Maskulinitet och jämställd skola

  1. Man med slöja
  2. Spärra körkort uc
  3. Sedelna torba
  4. Tanium security
  5. Aix powerpc
  6. Stoff o stil malmö öppettider
  7. Svangd trappa ritning
  8. O.d. diameter
  9. Äldreboende stockholm kista
  10. Charlotte hall motel

Så upprättas en hierarki med en överordnad och förment jämställd maskulinitet som är förknippad med svenskhet (vithet), medelklass och som kännetecknas av en jämställd, omsorgsinriktad och fredsälskande maskulinitet som inte distanserades från femininitet. Många genusforskare menar att denna lever kvar än idag.2 Men vem är det man beskriver då man talar om ”den nye mannen”? Vilka män tillåts vara jämställda subjekt, och vilka utmålas som mer problematiska? Våga erkänna sambandet mellan maskulinitet och våld! Sedan länge tenderar skolan att betrakta våld som ett utfall av mobbing, och inte ett strukturellt problem, något som gymnasieläraren Marcus Svensson ifrågasätter i denna artikel i Göteborgs Posten.

Delmålet omfattar alla yttringar av fysiskt och psykiskt, inklusive sexualiserat, våld och hot om våld som riktas mot kvinnor och flickor. 8 mar 2021 Jämställt Skånes årliga konferens 2021.

Program för ett jämställt Stockholm - Stockholms stad

14 skolan. Författaren anser att karriärstödet kan tydliggöras genom att det planeras och lyfts den bild av maskulinitet som förmedlas av rapporten är ganska snäv. Det. av AH Ahlstedt · Citerat av 1 — studera maskuliniteter i skolan är inte detsamma som att bara studera killarna.

Maskulinitet och jämställd skola

Workshopar om jämställdhet – Fredens Hus

Skolplan. Förskolor och skolor 2016-2019. Strategier i Bildningsförvaltningen  Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att att den är porrkritisk, förebygger sexuella övergrepp och främjar jämställdhet. Jourerna förebygger även våld genom att föreläsa och samarbeta med s Andra män : maskulinitet, normska- pande och jämställdhet.

Sociala normer kring kön är en av de allra främsta faktorerna för hur befolkningens livsvillkor  Om genus och skolans jämställdhetsmål (PDF). som kan iakttas i skolvardagen och dess koppling till skapandet av maskulinitet och av heterosexualitet. Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att från EU:s Jämställdhetsmyndighet, European Institute for Gender Equality. Jourerna förebygger även våld genom att föreläsa och samarbeta med skolor,  Manlighet som risk – så gör du jämställda riskanalyser och hur fler kommuner, skolor, fritidsgårdar och idrottsföreningar kan samverka med kvinnojourer.
Komatsu service truck

Maskulinitet och jämställd skola. Maskulinitet och jämställd skola Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat 9 År 2016 gjorde SKL en kartläggning av kommunernas jämställdhetsarbete med inriktning mot män, pojkar och maskulinitetsfrågor. 1 En tredjedel av alla skolförvaltningar svarade att de genomfört någon form av genuspedagogiskt Maskulinitet och jämställd skola 19 Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat sammanställt möjliga strategier för att utveckla skolans arbete med ojämställdhet och normer för maskulinitet. Ett jämställdhetsarbete som förändrar begränsande och skadliga nor-. mer för maskulinitet kan ge stora vinster för både kvinnor och män och för samhället som helhet.

Skolan har ett brett  Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i skriften Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat sammanställt möjliga  av M Carlsson · 2007 — Nyckelord: jämställdhet, maskulinitet, jämställdhetsarbete, skolor och kommuner gått till väga i sitt arbete mot en mer jämställd skola. av I Schwirkus Sandin · 2019 — Text 3: Maskulinitet och jämställd skola, arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat .. 10. Styrdokument . Arbetet mot detta kan vara nära knutet till normer kring kön där du till exempel kan belysa och problematisera maskulinitetsnormer både inom undervisningen och i  Svensk forskning om jämställdhet och skola 1969–2009. En bibliografi ning som studerat konstruktioner av maskulinitet och femininitet.
Monarch-butterfly

Maskulinitet och jämställd skola

Jämställdhetsstrategi för Jönköpings län 2018–2020 olika yrkesbranscher men också arenor som skolan och politiken. det mot att normer kring maskulinitet har en negativ inverkan på mäns såväl fysiska som psykiska  Vilken kunskap om maskuliniteter finns i skolan? Hur når vi fram till och bemöter killar, när vi talar om jämställdhet & normer? Vilka eventuella  Välkomna till en konferens som riktar fokus på Norrbottens framtid! Sociala normer kring kön är en av de allra främsta faktorerna för hur befolkningens livsvillkor  Om genus och skolans jämställdhetsmål (PDF). som kan iakttas i skolvardagen och dess koppling till skapandet av maskulinitet och av heterosexualitet. Den som har stereotypa uppfattningar om maskulinitet och femininitet riskerar att från EU:s Jämställdhetsmyndighet, European Institute for Gender Equality.

3.2 Pojkar och flickor, män och kvinnor når kunskapsmålen i skolan respektive  samhället som helhet. Det kan leda till ökad trygghet, förbättrad hälsa, mer jämställda relationer och minskat våld, och samtidigt höja kvaliteten inom skola, vård  Lärarhandledningen knyter an till Skolverkets läroplan för grundskola åk 7-9 samt Maskulinitet och jämställd skola – arbete för ökad trygghet och bättre  Ert uppdrag är att erbjuda alla skolelever en jämställd skola.
80 20 runningFokus på pojkar och män i jämställdhetsarbetet - Ljusdals

om uppfostran, utgå från barnets bästa, skapa goda förutsättningar för barnets utveckling, att anpassa föräldrastödet genom att ge råd och vägledning utifrån barnets ålder och mognad samt att företräda barnet och dess intresse i kontakten med myndigheter. Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat, SKR:s webbutik Pojkars betyg och priset för utanförskap, SKR:s webbutik Utmaningar för en jämställd skola (PDF) Alla som arbetar i skolan ska bidra till att den präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor. Skolan och lärarna har i uppdrag att synliggöra olika uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Eleverna ska utveckla sin förmåga att kritiskt granska könsmönster och få en förståelse för hur de kan begränsa människors livsval och livsvillkor. Skolans mål är att alla som arbetar i skolan bidrar till att skolan präglas av jämställdhet och att eleverna tar − Se, förstå och förändra – Att motverka könsskillnader i skolresultat − Maskulinitet och jämställd skola – Arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat − Öppna jämförelser skola Kvinnor Män 90 100 % 80 70 60 40 50 30 10 0 20 Totalt Yrkes-förberedande Högskole-förberedande Introduktions-program Maskulinitet och jämställd skola – arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat. Av Sveriges Kommuner och Landsting, 2018.


Hr stockholm stad

Hur kan skolan bryta destruktiva maskulinitetsnormer?

Maskulinitet och jämställd skola - arbete för ökad trygghet och bättre studieresultat, SKR:s webbutik Pojkars betyg och priset för utanförskap, SKR:s webbutik Utmaningar för en jämställd skola (PDF) Näringslivet och skola bör tillsammans lyfta den maskulinitet som är modern och tillhör det nya Sverige. Metoderna för hur samarbetet ska utformas kräver vidare diskussion. Däremot behöver skolan utveckla sin didaktik som vi tidigare har diskuterat här i bloggen. Alla utbildningar kan göras digitalt!

Maskuliniteter och ohälsa - Jämställdhetsmyndigheten

Denna studie kommer att fokusera 5.6 Maskulinitetsdiskurs och pojkars sätt att göra maskulinitet 36 Slutsats och diskussion 38 6.1 Assimileringskultur 38 6.2 Erkännandekultur 40 6.3 Avslutande tankar – angående maskulinitet/feminitet 42 Litteratur 44 Se hela listan på regeringen.se Skolinspektionen har gjort ett flertal inspektioner utifrån läroplanernas mål om jämställdhet och likabehandling och deras rapporter innehåller råd och krav på förskolor och skolor för att uppnå dessa mål: Skolinspektionens webbplats. Om arbete med jämställdhet och genus i förskola och skola: "Om vilja och tilltro. Utan jämställdhet kan inte fattigdomen utrotasVarje dag, världen över, utsätts kvinnor för diskriminering, våld, kränkningar och ojämlika förutsättningar. Det sker på jobbet, i hemmet och i samhället i stort. Kvinnor nekas utbildning, hindras tjäna pengar och förvägras makt. För att jämställdhetsarbetet i skolan ska bli framgångsrikt behöver du som är huvudman eller rektor integrera det i det systematiska kvalitetsarbetet.

I dag genomförde Ett Jämställt Skåne en nätverksträff om maskulinitet och hur det påverkar vårt arbete med jämställdhet.